Kontakt

Brand- og røgsikkerhed

Facader, vinduer og døre med integreret brand- og røgbeskyttelse

Aluminium er et meget godt byggemateriale, der også egner sig godt til bygninger, der kræver højere sikkerhed. Af den grund er det oftest også det materiale, du finder i offentlige og private bygninger med krav til brandsikkerhed. Schüco systemerne har specialiseret sig i brand- og flugtvejsløsninger i årevis, og dørene testes omhyggeligt via anderkendte institutioner. Facader med brandkrav kan integreres i almindelige facader uden synlige overgange. De beskytter godt imod vertikal brandspredning mellem etagerne og sikrer imod røgspredning.

Læs mere om Schücos sikkerhedssystemer eller diskuter dit projekt med vores rådgivere.

Se hvordan vores brand- og røghæmmende systemer bliver testet her