Kontakt

Glastage og tagvinduer

Lad dagslyset strømme ind med glastage og tagvinduer

  • Energieffektivitet
  • Sikkerhed
  • Design
  • Komfort

Opfyld behovet for dagslys

Dagslys er nødvendigt for mennesker – og masser af dagslys. Tiden tilbringes indendørs, så vi er afhængige af gode forhold på kontoret og i boligen for at kunne leve længe. Glastage og tagvinduer har en unik evne til at slippe dagslys langt ind i bygningen på steder, hvor der længere til facaden.

Passivhuscertificeret glastag

Med facadesystemet Schüco FWS 50.SI+ realiserer vi alt fra små til store glastage, som holder varmen inde i bygningen om vinteren. Glastaget er baseret på det mest anvendte passivhuscertificerede glasfacadesystem i Europa. Dette fører til øget dagslys ved et minimum af varmetab. Profilerne har to-trins tætning og indvendigt drænkammer for at undgå lækager.

Glasfacaderne er kompatible med flere produkter fra samme leverandør og åbner op for stor valgfrihed i design og glastype. Du kan efter eget ønske integrere andre produkter, som vinduer og ventilationskanaler.

Glastag fra Schüco tilpasses dit unikke projekt både i form og farve